Các chu kỳ dài hạn đã thay đổi

Các chu kỳ dài hạn vận hành và luôn có sự thay đổi, đó cũng là bản chất tất yếu của xã hội.

Vì tự nhiên và bản chất của con người vẫn được đặt nền móng bởi các động lực cũ, các chu kỳ cuối cùng vẫn xoay chuyển và thế giới cũng đang thay đổi theo.  Không ai nghĩ rằng sự thay đổi theo chu kỳ là có thể xảy ra cho đến khi nó đã được tiến hành tốt.

Nhiều chu kỳ dài đang diễn ra đồng thời:

1. Chu kỳ của lãi suất: giảm trong hơn 40 năm (lần cuối cùng 1981), hiện tại đã tăng lên trong một khoảng thời gian không xác định nhưng là kết quả của thời gian.

2. Chu kỳ lạm phát / giảm phát: thời kỳ 40 năm lạm phát thực tế thấp và lạm phát tài sản nợ đầu cơ rầm rộ đã kết thúc và giờ đây, kỷ nguyên khan hiếm, lạm phát trong thế giới thực và giảm phát tài sản nợ đầu cơ bắt đầu.

3. Chu kỳ cân bằng vốn – lao động: vốn đã thống trị lao động trong hơn 40 năm, hút 50 nghìn tỷ đô la từ lao động. Chu kỳ này hiện đã thay đổi và quá trình tái cân bằng đang được tiến hành: đến lượt nguồn vốn từ bỏ lợi ích và quyền lực.

4. Chu kỳ của rối loạn trật tự xã hội: theo tài liệu của nhà sử học Peter Turchin và những người khác, trật tự xã hội (theo cách nói của Turchin,  giai đoạn hòa nhập ) giữ nguyên sự biến động trong khoảng 50 năm và sau đó nó nhường chỗ cho một kỷ nguyên rối loạn xã hội. Giai đoạn này không kết thúc với những cải cách nhẹ nhàng mà thậm chí không ai để ý, mà nó kết thúc bằng sự tái cân bằng quyền lực xã hội, chính trị và kinh tế.

5. Chu kỳ của cải / bất bình đẳng quyền lực: của cải – và quyền lực chính trị mà nó mua được – ngày càng trở nên tập trung vào tay số ít với cái giá phải trả của nhiều người. Điều này gây ra tình trạng rối loạn chức năng kinh tế và chính trị và sự bóc lột cần phải được khắc phục bằng cách giảm thiểu sự bất bình đẳng giữa quyền lực -giàu có.

6. Chu kỳ của sự dư thừa đầu cơ: Những người nắm quyền bảo vệ tài sản của họ và của cải của bạn bè bằng cách tạo ra  rủi ro đạo đức , sự ngắt kết nối rủi ro và hậu quả: nhà nước trung ương và ngân hàng trung ương ủng hộ và cứu trợ những nhà đầu cơ lớn nghiêm trọng nhất, những người giữ lại tất cả lợi nhuận và chuyển lỗ của họ cho công chúng.

Công chúng kết luận rằng cách duy nhất để vượt lên trong một hệ thống tài chính gian lận như vậy là lao vào các bàn chơi bạc và đánh cược rằng bong bóng tiếp theo sẽ không bao giờ nổ bởi vì những người nắm quyền sẽ không bao giờ để nó nổ.

Nhưng than ôi, con người không sở hữu sức mạnh giống như thần thánh, họ chỉ sở hữu tính kiêu ngạo, và vì vậy tất cả các bong bóng đều nổ tung: bong bóng càng cực đoan, bong bóng càng tàn phá.  Những tiếng kêu yếu ớt dần dần chuyển sang im lặng là:  nhưng lần này thì khác!  và  Fed sẽ cứu chúng ta!  Đó không phải là cách các chu kỳ hoạt động.

(Nguồn: Charles Hugh Smith )

Please follow and like us:
Phương Nam

About Phương Nam

Liên Hệ hợp tác - Tư vấn đầu tư - Mobile/ z.a.lo: 033 796 8866

View all posts by Phương Nam →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *