Công ty TNHH MTV Công Nghệ Việt Thắng


 6 Nguyễn Thái Học - TP Huế
 ĐT : 054 3898854
 DĐ: 0935 258 350
 Emai: vn@vct.com.vn
 Web: www.VCT.com.vn