Bài 20: Average True Range (ATR)

ATR là cụm từ viết tắt Average True Range, đây là chỉ báo thú vị nhất trong các chỉ báo trong giao dịch hàng hoá. Dù được gọi là chỉ báo nhưng ATR lại không được dùng để dự báo xu hướng tăng giảm của giá, chúng được dùng để đo lường mức biến động trong chuyển động giá. Chính vì thế, ATR luôn được sử dụng như công cụ để thiết lập các mức Take Profit hay Stop Loss nhiều hơn là để tìm điểm entry nhằm thiết lập lệnh Buy hay Sell theo xu hướng của

Xem thêm