Bài 26: Awesome Oscillator

Trong hệ thống tất cả các chỉ báo phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính thì có một indicator với cái tên nghe rất ghê gớm “Chỉ báo dao động tuyệt vời” – Awesome Oscillator. Dù có thể không phải là một chỉ báo quen thuộc nhưng những gì nó mang lại thực sự đáng để chúng ta đi vào tìm hiểu.

Xem thêm