Tin Nhanh: Thứ Sáu, 29/01/2021

Chẳng ai có thể phân định đúng ai sai trong cuộc chiến giữa các nhà đầu tư cá nhân và các nhà đầu tư tổ chức đang diễn ra ở Mỹ. Có người nói các quỹ lớn đã đúng khi bán khống các công ty làm ăn kém hiệu quả như GameStop, AMC và BlackBerry để đưa giá cổ phiếu về đúng giá trị thật của nó. Tuy nhiên…

Xem thêm