Tin Nhanh: Thứ Tư, 03/02/2021

ó lẽ bạn không biết nhưng Mỹ là quốc gia xuất khẩu Ngô hàng đầu thế giới, chiếm 38.1% khối lượng xuất khẩu toàn cầu trong năm 2019. Đứng sau Mỹ về xuất khẩu ngô là Argentina (12.5%), Brazil (12.1%) và Ukraine (10.3%). Tổng lượng xuất khẩu của 4 quốc gia này chiếm tới 73% sản lượng xuất khẩu ngô toàn cầu.

Xem thêm

Tin Nhanh: Thứ Hai, 01/02/2021

Thị trường tài chính có thể dễ dàng có bong bóng và phản ứng lệch pha so với các yếu tố cơ bản nhưng giá cả hàng hoá, đặc biệt là nhóm nông sản, kim loại và nguyên liệu công nghiệp, không thể không tăng khi nhu cầu nhảy vọt và nguồn cung hàng hoá thì hạn chế.

Xem thêm