Tin Nhanh: Thứ Tư, 20/01/2021

Tiến trình xanh hoá nền công nghiệp sẽ có tác động trái chiều lên 2 phe. Các tập đoàn khai thác và lọc dầu truyền thống sẽ bị ảnh hưởng và sẽ dùng quyền lực tài chính của mình để tìm cách đảo ngược tiến trình. Trong khi đó, nông dân sẽ được lợi, do ngô, barley, mía đường là những nguyên liệu chính cho việc sản xuất ethanol, hoá chất thường được pha vào xăng để giảm hàm lượng nguyên liệu hoá thạch.

Xem thêm