Bài 13 : MÔ HÌNH GIÁ HARMONIC

Mô hình Harmonic là một phương pháp chính xác và mang tính toán học để giao dịch. Tuy nhiên kỹ thuật này đòi hỏi sự kiên trì, cần thời gian để thực thực hành và nghiên cứu, nhằm làm chủ các mô hình. Mô hình Gartley, bướm, dơi và cua là những mô hình nổi tiếng nhất được các nhà đầu tư trên thế giới tin tưởng và sử dụng.

Xem thêm