Bài 3: Nến nhật ( P1 )

Nến nhật là một trong những kiến thức cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật mà dường như mọi nhà đầu tư tài chính cần phải biết. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu những mô hình nến phổ biến.

Xem thêm