Bài 16: BREAK OUT !!! ( P1 )

Trong các chiến thuật đầu tư, thì phá vỡ là một chiến thuật mang lại hiệu quả rất cao cho các nhà đầu tư. Nó sẽ giảm thiểu rủi ro khi chúng ta vào lệnh mà có thêm những căn cứ rằng thị trường đang xác định một xu hướng mới hay tiếp diễn xu hướng cũ.

Xem thêm