Bài 16: BREAK OUT !!! ( P1 )

Trong các chiến thuật đầu tư, thì phá vỡ là một chiến thuật mang lại hiệu quả rất cao cho các nhà đầu tư. Nó sẽ giảm thiểu rủi ro khi chúng ta vào lệnh mà có thêm những căn cứ rằng thị trường đang xác định một xu hướng mới hay tiếp diễn xu hướng cũ.

Xem thêm

Bài 2 :Đường xu hướng và kênh giá

Ở phần tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các khái niệm cơ bản trong đầu tư – xu hướng và các yếu tố cấu tạo nên xu hướng. Việc xác định xu hướng là yếu tố then chốt trong mọi phương pháp đầu tư, người đi ngược xu hướng sẽ gặp những rủi ro rất lớn.

Xem thêm