Tin Nhanh: Thứ Ba, 26/01/2021

Hàn Quốc và Trung Quốc đều cho thấy tin hiệu tăng trưởng mạnh mẽ so với các nước phương Tây. Covid thực sự đã chuyển dịch cán cân thương mại nhiều hơn về phía các quốc gia châu Á khi hệ thống sản xuất của phương Tây gần như tê liệt và phải phụ thuộc nhiều hơn vào hàng hoá xuất khẩu từ phương Đông.

Xem thêm