Tin Nhanh: Thứ Hai, 18/01/2021

Với vai trò là công xưởng của thế giới, việc kinh tế Trung Quốc hồi phục nhanh hơn dự báo chắc chắn sẽ là một động lực thúc đẩy cho nhu cầu hàng hoá, đặc biệt là nhóm năng lượng, kim loại và nguyên liệu công nghiệp.
Với tầm nhìn dài hạn của Biden là thúc đẩy năng lượng tái tạo, nhà đầu tư có thể cân nhắc Đồng, kim loại quan trọng trong việc sản xuất điện gió và xe điện.

Xem thêm