Bài 21: Volume-Weighted Average Price (VWAP)

Chỉ báo VWAP cho MT4 là một công cụ quen thuộc với đa số nhà giao dịch có kinh nghiệm. VWAP là từ viết tắt của Volume Weighted Average Price, nghĩa là công cụ kỹ thuật này chủ yếu được sử dụng để thể hiện mức giá trung bình thực của tài sản. Ý tưởng chủ đạo là khả năng nắm bắt một mức giá tài sản cụ thể và xem xét khối lượng giao dịch của tài sản.

Xem thêm